Zebranie sprawozdawcze za 2021 r.

W dniu 20 lutego 2022 r. w siedzibie naszej jednostki odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 r. W trakcie trwania zostały złożone szczegółowe sprawozdania z działalności OSP w Łaziskach. Sprawozdania złożyli Prezes OSP, Naczelnik, Skarbnik oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po przekazaniu informacji w zakresie realizacji ustawowych zadań, Zarząd OSP uzyskał jednogłośnie absolutorium. Ponadto przegłosowane zostały plany działalności i finansowy na 2022 rok. W czasie trwania zebrania omówiono sprawy obejmujące swoją tematyką bieżące działania naszej jednostki. W końcowej części zebrania zaproszeni goście pogratulowali zarządowi otrzymania absolutorium, podziękowali za dotychczasową pracę i życzyli dalszych sukcesów i satysfakcji z działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Zebranie sprawozdawcze za 2021 r.
Przewiń na górę